Dört Mezhebe Göre İtikaf – 2

By | 8 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-itikaf-2 Kadının itikâfı evindeki mescidinde -ki orası kadının namaz kılması için ayrılmış ve hazırlanmış yerdir- sahih olmaz. Bu Şafiî’nin iki kavlinden yeni ve sahih olan kavline göredir. Malik ve Ahmed b. Hanbel’in mezhepleri de böyledir. Ebu Hanife’ye göre en faziletlisi kadının itikâfını evinin mescidinde yapmasıdır. Şafiî’nin eski kavli de böyledir. Hatta buradan başka yerde itikâfı mekruhtur.

– Erkek eşine itikâf için izin verip, kadın itikâfa başlasa erkeğin bu itikâfın tamamlanmasını engelleme hakkı var mıdır?
Ebu Hanife ve Malik’e göre hayır Şafiî ve Malik’e göre ise bu sorunun cevabı “evet”tir.

– İtikâfın niyetsiz sahih olmadığında ittifak vardır. İtikâfın oruçsuz sahih olup olmadığı ihtilaflıdır: Şafiî dışındaki mezheplerce itikâf oruçsuz sahih olmaz. Şafiî’ye göre oruçsuz sahih olur. Şafiî’ye göre itikâf için belirli bir süre yoktur. Ahmed b. Hanbel’den de meşhur olan budur. Ebu Hanife’den bu hususta iki rivayet vardır: Birisi itikâfın günün bir kısmında caiz olmasıdır. Diğeri bir gün bir gecelik süreden az zamanda itikâfın caiz olmamasıdır. Malikî mezhebi de böyledir.