Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 7

By | 2 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-7– At cinsi hayvan ticaret için bulunduruluyorsa, değeri nisap miktarına ulaşıyorsa kıymeti üzerinden zekât verilir.Ticaret için elde bulundurulmuyorsa Hanefî dışındaki mezheplere göre atta zekât yoktur. Hanefî’de ise bakılır: Atlar beslenerek değil, yayılarak elde bulunduruluyorsa erkekli, dişili veya hep dişi iseler zekât vardır. Hep erkek iseler zekât gerekmez. Zekât gerekme durumunda atların sahibi için şu serbestlik vardır. Dilerse her at için bir dinar verir. Dilerse değerlerini hesap ederek toplam kıymetten yüzde iki buçuk hesabı ile zekât verir. Atın zekâtında da yıl hesabı ve nisap vardır. Kıymetin üzerinden zekât veriyorsa kıymetin nisap miktarına bakılır. Kıymet üzerinden değerlendirme yapmayıp atın sayısına göre zekât veriyorsa sahip oluşundan itibaren bir yıl geçince her at için bir dinar zekât verir.
– Mezhep imamları ticaret için oldukları takdirde katır ve eşek cinsinde zekât olduğunda ittifak etmişlerdir.