Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 5

By | 2 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-5– Mezhep imamları zekât hususunda camızın da sığır gibi olduğunda ittifak etmişlerdir.
– Mezhep imamları koyunda 40 koyunda bir adet koyun zekât olduğunda ve koyuna göre nisabın 40’ta başladığında ittifak etmişlerdir. Kırktan sonra 120’ye kadar bir şey yoktur. 120’de iki, 201’de üç,400 de dört koyun zekât verilir. Bundan sonra her yüzde bir koyun verilir. Keçi ile koyun zekât hususunda aynıdır.

– Bir kimsenin yirmi koyunu olup bunlar yavrulayarak sayıları kırka ulaşsa Ebu Harıife, Şafiî ve meşhur olan Hanbelî rivayetine göre zekât için bir yıl hesap süresi yavruların doğuşundan itibaren hesap edilir. Malikî ve Hanbelî’de bir rivayete göre ise kuzuların analarına sahip olunan günden başlayarak yıl hesap edilir.