Dört Mezhebe Göre Hac

By | 8 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hac– Alimler Haccın islamın rükünlerinden birisi olduğunda ve haccın hür, baliğ, akıllı ve gücü yeten her müslümana ömründe bir kere farz olduğunda icma eylemişlerdir.

– Umre hakkında ihtilaf edilmiştir. Ebu Hanife ve Malik’e göre umre sünnettir. Ahmed b. Hanbel’e göre ise Hac gibi farzdır. Şafiî ve bu mezhep alimlerinin iki kavli olup bunların en sahihi umrenin farz olmasıdır.

Belli bir sınır ve kerahet olmaksızın her vakit umre yapılabilir. Malikî dışındaki mezheplerce böyledir. Malikî’ye göre ise bir yılda iki defa umre yapmak mekruh olur. Bazı Malikî alimlerine göre bir ayda bir defa umre yapılır.

– Kendisine hac farz olan kimse için müstehap olan hemen haccetmek gayretinde olmaktır. Şafiî’ye göre geciktirmek caizdir. Zira ona göre hac ertelenebilir tarzda farz olmaktadır. Ebu Hanife’ye, Malik’ten meşhur rivayete ve Ahmed b. Hanbel’den iki rivayetin makbul olanına göre hacc fevrî (derhal) olarak farz olur. Farz olduğu takdirde geciktirilemez.