Dinini Dünyaya Alet Etmek

By | 18 Eylül 2014

hasema

 

susmakEbû Hüreyre (radıyallâhu ‘anh) rivayet ediyor; Nebi (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) bu­yurular ki:

“Âhir zamanda bazı insanlar çıkacak ki, onlar, dinlerini dünyaya alet ede­ceklerdir. İnsanlara karşı yumuşak görünmek için koyun derisinden elbiselere bürünürler. Onların dilleri şekerden tatlı; kalpleri kurtların kalbi gibidir. Allah Teâlâ onlara, ‘Beni mi aldatmaya çalışıyorsunuz! Yoksa bana karşı bir çeşit cü­rette mi bulunuyorsunuz! Kendi adıma yemin ederek söylüyorum, onlara öyle bir fitne (bela) göndereceğim ki, onların en halim (geniş) davrananlarını bile şaşkına çevireceğim’ buyuracaktır.”

Ebû Hüreyre {radıyallâhu ‘anh) rivayet ediyor: Bir adam Resûlullah’ın (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) yanma geldi ve,

–         Ey Allah’ın Resûlü! Ben amellerimi gizli yapıyorum, fakat yine de fark edi­liyorum. Yaptıklarım ortaya çıkıyor. Bu da beni endişelendiriyor. Acaba yap­tıklarıma mukabil sevap alabilir miyim? diye sordu. Bunun üzerine Resûl-i Kibriyâ (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular:

–         (Senin için) gizli olana bir sevap, aşikâre olana da bir sevap vardır.”

Fakih Ebü’l-Leys (rahimehullâh) der ki: Hadisten çıkarılacak bir mana da şu­dur: Kişinin ameli zahir olur da onun yaptıkları örnek alınırsa ona iki ecir ve­rilir. Bir ecir ameli için, diğeri ise onun salih ameli örnek alınıp uygulandığı içindir. Nitekim Nebî (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) bu hususta şöyle buyururlar:

“Kim güzel bir çığır açarsa, hem bu amelinin sevabını hem de kıyamete ka­dar onunla amel edenlerin aldığı sevap kadar sevap alır. Kim de kötü bir yol açarsa, hem o kötülüğün günahını hem de kıyamete kadar o kötülüğü işleyen­lerin günahı kadar günahı yüklenir.”

Az önce Ebû Hüreyre hadisindeki, amellerin başkası tarafından fark edil­mesi ve haberdar olunmasından dolayı duyulan endişeye gelince, bu korku, kendisine tabi olunmasından dolayı duyulan bir korku değil, bilakis riya, ki­bir gibi kötü hasletlerin kendinde ortaya çıkabilecek olması ve amelinin zayi olabileceği korkusundan dolayı duyulan endişedir.