Cuma Namazı

By | 22 Ocak 2015

Cuma NamazıCuma Namazı
Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve (Cuma) namaz kılınıp bittiğinde yeryüzüne (serbestçe) dağılın ve Allah ’m lütfundan rızkınızı aramaya devam edin ve Allah’ı (namaz dışında da) daima gündemde tutun ki, mutluluğa ve kurtuluşa erişebilesiniz.” (Cuma/9,10)

CUMA GÜNÜ KEHF SURESİNİ OKUMANIN SEVABI
Ebu Said el-Hudri -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi. Rasulullah sallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cuma gününde Kehf suresini okuyan kimse iki Cuma arası nur ile aydınlatılır.
Ve yine Allah Rasulu sallahu aleyhi ve sellem şöyle bu¬yurdu. “Her kim ki Cuma günü Kehf suresini okursa Mesih Deccal’in şerrinden emin olur.”

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ
Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayete göre. Rasulullah sallahu aleyhi ve selem şöyle buyurmuştur. “Beş vakit namaz, arka arkaya kılınan Cuma namazları, arka arkaya tutulan ramazan oruçları büyük günahlardan uzak kalındığı takdirde, aradaki küçük günahlara kefarettir.” (Müslim 209)
Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayete göre. Rasulullah sallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim ki güzelce abdest aldıktan sonra Cuma namazına gider, (Hutbeyi) güzel bir şekilde dinlerse, Ona üç gün fazlası ile birlikte o günden gelecek cumaya kadar ki günahları bağışlanır. (Müslim 588)
Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsunden rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu, Yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim, Cuma 17)
Yine Ebu Hüreyre ile İbni Ömer -Allah onlardan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre bu iki sahabi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: “Bazı kimseler Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler ya da Allah onların kalblerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma 40)
Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Cuma gününün faziletini anlatırken şöyle buyurdu: “Cuma gününde öyle bir an vardır ki, bir müslüman namaz kıldığı halde o vakte rastlarda Allah’tan bir şey isterse Allah onun dileğini mutlaka yerine getirir.” Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem o vaktin pek kısa olduğunu anlatmak için eliyle işaret ediyordu. (Buhari, Cuma 37, Müslim, Müsafirin 166)
Ebu Bürde ibni Ebu Musa el Eş’ari -Allah ondan razı olsun- şöyle dediler. Bir gün Abdullah İbni Ömer -Allah Onlardan razı olsun- bana: ‘Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Rasûlullah sallallahu aleyhi ve- sellem’den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu?’ diye sordu da ben: Evet duydum, babam Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi:
“Duanın kabul olunacağı o vakit imamın minbere oturduğu andan namazın bitmesine kadar olan süre içindedir.” (Müslim, Cuma 16)
Evs ibni Evs -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çok salat ve selam getiriniz, zira sizin salat ve selamınız bana sunulur.” (Ebu Davud, Salat 201)

CUMA GÜNÜ BOY ABDESTİ ALMAK
İbni Ömer -Allah Onlardan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle bu¬yurdu: “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.” (Buhari, Cuma 2, Müslim, Cuma 1)
Ebu Said el Hudri -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Erginlik çağma gelmiş her kimse için Cuma günü boy abdesti almak gereklidir(yıkanan için çok büyük sevap vardır).” (Buhari, Ezan 161, Müslim, Cuma 5-7)
Semure -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, guslederse o daha da iyidir.”
Selman -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak iyice temizlenir, saçının ve sakalının bakımını yapar, güzel kokular sürünerek camiye çıkar, camide oturan iki kişinin arasını açmaz, kılabildiği kadar namaz kılar, imamın hutbesini sesini çıkarmadan dinlerse o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhari, Cuma 6)
Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü cünüblükten dolayı alman boy abdesti gibi abdest alır, erkenden cuma’ya giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Daha sonra giderse bir inek, daha sonra giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş sevabı kazanır. Daha sonraki vakitlerde giderse bir tavuk, daha sonraki vakitlerde giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere hazır olurlar.” (Buhari, Cuma 4, Müslim, Cuma 10)