Çocukları Sosyal İlişkilere Teşvik Etmek

By | 10 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

oyun-cocukEnes bin Malik’ten radıyallâhu anh rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bir düğünden dönen kadınları ve çocukları görmüş, ayağa kalkmış ve şöyle demiştir:

“Allah’ım şahittir ki, sizler bana insanların en sevimlilerisiniz.”

Açıklama:

Her konuda olduğu gibi çocuk eğitiminde de bizlere en güzel örnekliği or­taya koyan Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocukların ebeveynleriyle birlikte düğünlere, toplantılara katılmalarını, akraba ziyaretlerine götürülmelerini teşvik etmiş, çocuğun sosyalleşmesi adına ortaya koyulan olumlu her bir tavır ve dav­ranışı desteklemiştir.

Çocuğun zihni gelişiminde en önemli dengelerden birisi de sosyalleşmesini sağlamaktır. Çocuğun devamlı surette oyuncaklarıyla, arkadaşlarıyla oyunlar oy­naması elbette ki geçirdiği merhalenin bir gereğidir. Ancak çocuğun şahsiyetinin olgunlaşması, zihni gelişiminin artması büyükleriyle sosyal ilişkilerde bulunma­sıyla mümkündür. Bu sebeple çocuk eğitiminde gözden kaçırılmaması gereken hususlardan bir tanesi de çocuğu sosyal ilişkilere teşvik etmektir.