Cinsellik Dışı Başlıca Görevlerimiz

By | 22 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

İslamda DüğünCinselliği içermekle ve önemli olmakla birlikte evlilik hayatı cin­sel yaşamdan ibaret değildir. Bu sebeple evlilik içinde diğer karşılıkı görevlerin yapılması da gereklidir. Çünkü cinsel mutluluk, bu müte­kabil görevler üzerinde oluşup gelişebilir. Bu görevleri şöylece özet­leyebiliriz.

 

Erkeğin başlıca görevleri

Rabbimizin Nisâ 19 daki “..Onlarla İslâm Dîni’nin ve ortak aklın kurallarını ölçü edinerek yaşayın..” şeklindeki emri gereği:

a)      Kadınlarla güzel geçinmektir.

Kadınların olumsuz yönlerine karşı sabırlı olmak, onlara karşı sevgi ve saygı içeren bir dil kullanmak, ailenin yönetiminde onların görüşlerini almak ve başta cinsellikleri olmak üzere onlara karşı ilgili olmak., bu başlık altında ifadelendirilebilecek görevlerdir.

b)      Yediğimizi ve giydiğimizi ölçü alarak onların nafakalarını te­min etmek ve bağımsız bir konutta yaşamalarını sağlamaktır.

c)      Fiziksel gücümüzü kullarak onlara şidet kullanmamak; kendi­leri ve işlerini çirkinlikle vasıflandırmamaktır.

 

Kadının başlıca görevleri

Rabbimizin başta Nisâ 34 ve Bakara 233 deki Kur’ânî buyrukları çizgisinde kadınlar olarak görevlerimiz de şunlardır:

aa) Evlilik sözleşmesinin ve toplum örfünün gereği olarak ka­dınlık görevini yapmak, çocuk doğurmak-bakımmı üstlenmek ve ev içi görevlerini yapmak.

bb) Evlik akdinin gereği ile sınırlı emirlerinde kocaya saygılı ol­mak, onu mutlu etmeye çalışmak.

cc) Zinâ ve lezbiyenlik türü cinsel ilişkilerden korunmak ve koca­nın malını-kazancını korumak.

Bir tarafın görevleri, diğer tarafın hakları olduğu için ayrıca haklar konusunu işleme gereğini duymuyoruz.