Cemaat İle İlgili Sorular – 2

By | 23 Eylül 2014

cemaat-ile-ilgili-sorular1. Cemaat bazı özürlerle düşer. Bunlar:

Hastaya, kötürüme, topala, ayağı kesilmiş olana, felçliye, aciz olan ihtiyara, kör olana cemaat vacip olmaz. Ayrıca; yağmur, çamur, şiddetli soğuk ve fazla karanlık sebebiyle de cemaat düşer. Yine; büyük ve küçük abdestinden birinin daralması, sefere yolculuğa çıkması, seferde cemaatle namaz kılıncaya kadar, kafilenin vasıtayı kaçırma ihtimali, malının kaybolmasından korkması, hasta olan birine bakmakta olması, yemek hazır olup, namaz kılana kadar nefsinin onu çok arzu etmesi gibi haller de cemaate gitme vazifesini düşürür.

2. İmamete daha çok kim hak ve öncelik sahibidir?

Namazla ilgili fıkhî hükümleri en iyi bilen ve sünnet yerin bulacak kadar Kur’an okumayı bilen kimsenin imamete geçme si evladır. Bu kimse amelindeki noksan oluşundan dolayı tan olunmaz (ayıplanmaz).

3. Özelikleri müsavi (aynı) olanlar arasında hangisin imamet etmesi gerekir?

İlimde müsavi olan kimseler arasında imamlığa en eh olan Kur’an okuma ilmini en iyi bilen ve daha güzel Kur’an okuyan kimsedir. Kıraat hususunda da müsavi iseler, aralarında haramdan en çok kaçman kimse imam olur. Bunda da eşit iseler, en yaşlı olanı imam olur.

4. Ziyafet verilen evde ev sahibi mi imam olur?

Ziyafet verilen evde cemaate ev sahibinin imamlık yapma daha uygundur. Misafirlerden birinin, kendi başına ileri geçip namaz kıldırması da caizdir.

5. İmamete daha layık olan mahallenin imamı mıdır?

Mahallenin imamından daha ehil bir kimse, o mahallenin mescidine girmiş olsa, mahallenin imamının namaz kıldırma diğer kimsenin kıldırmasından daha evladır.

6. Dilsiz birinin diğer dilsize imameti caiz midir?

Ahraz (dilsiz) birinin, dilsiz kimselere imameti caizdir.

7. Hanefi Mezhebinden birinin Şafiî Mezhebinden bi imama uyması sahih midir?

Şafiî Mezhebinden olan bir imama uymak sahihtir.Ancak, arkasında Hanefi Mezhebinden olan bir kimsen namaz kılma ihtimali olan Şafiî bir imam ihtilaflı şeylerde sakınmalıdır.

Mesela: Bir yerinden kan çıkınca abdest almalı ve bu gibi diğer ihtilaflı hususlara dikkat etmelidir.(Bak 1739)

8. Hanefî Mezhebinden olan birinin, vitir namazında da Şafiî bir imama uyması sahih midir?

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre, Hanefi Mezhebine mensup bir kimsenin vitir namazında da Şafiî bir imama uyması sahihtir.