Cehennemin Ateşi

By | 18 Eylül 2014

pardesu

 

İslamiyette Cehennemİbn Mesud (radıyallâhu ‘anh) der ki: “Sizin şu dünyadaki ateşiniz, cehennem ateşinin yetmişte biri kadardır. Cehennem ateşinden bir parça denize iki defa daldırılıp çıkarılsa, ondan artık bir daha faydalanamazsınız”

Mücâhid (radıyallâhu ‘anh) der ki: “Dünyadaki ateş, cehennem ateşinin şidde­tinden Allah’a sığınır.”

Resûlullah (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

“Cehennem ehlinin en hafif azaba uğrayanına ateşten bir çift ayakkabı giy­dirilir. Bu ayakkabılar o kişinin beynini kaynatır. Kafası âdeta kaynayan bir tencere gibi olur. Kulakları ve dişleri kor ateş gibi, göz kapakları kızgın alev gibidir. Bütün iç organları ayağının dibine dökülür. Kendisinin, cehennemlik­ler içinde en ağır azaba uğrayan kişi olarak görür. Hâlbuki o en hafif azaba uğrayan kişidir.”

Abdullah b. Amr b. el-Âs (radıyallâhu ‘anh) anlatıyor: “Cehennemlikler Mâlik adlı meleğin yanlarına gelmesini isterler. Mâlik bu çağrıya tam kırk yıl cevap vermez. Daha sonra onlara, “Siz burada ebedi olarak kalacaksınız”(Zuhruf 43/77) der. Bunun üzerine cehennem ehli rablerine dua ederek, “Ey Rabbi­miz! Bizi buradan çıkar(ıp dünyaya geri gönder). Eğer bir daha (kötülükler yaparak cehenneme) dönersek, muhakkak ki biz zalimlerdeniz.”(Müminûn 23/107) Dünya hayatının iki misli zaman geçene kadar onlara hiçbir cevap ve­rilmez. Daha sonra Allah (celle celâiüh) onlara, “Alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın”(Müminûn 23/108) der.

Bundan sonra hiç kimse tek kelime dahi konuşmaz. Sadece cehennemin, âdeta başı eşek anırmasına, sonu ise inlemesine benzer bir uğultu ve inil­tisi duyulur.”

Katâde (radıyallâhu ‘anh) demiştir ki: “Ey topluluk! Sizin bu ateşten kaçacak bir yeriniz var mı? Ya da buna dayanabilecek takatiniz ve sabrınız? Ey cemaat! Allah’a itaat etmek sizin için en kolay olanıdır. 0 halde Allah’a olan kulluğu­nuzu yerine getiriniz.”