Büyük Melekler ve Görevleri

By | 4 Haziran 2015

1. Cebrail (as): Meleklerin en büyüğüdür. Görevi; Allah (cc) ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah (cc)’ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i Allah (cc)’tan Peygamber Efendimiz (sav)’e getiren Cebrail (as)’dir.
2. Mikail (as): Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur yağması, rüzgâr esmesi, ekinlerin bitmesi v.s. gibi).
3. İsrafil (as): Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
4. Azrail (as): Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.
Bu dört büyük melekten başka, diğer meleklerden bazıları da şunlardır:
Kirâmen Kâtibin: Bunlar, biri insanların sağında, diğeri solunda bulunan
iki melektir. Sağındaki, insanın yaptığı iyi işleri; solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı “Amel defteri” meydana gelir.
Münker ve Nekir: Bunlar, öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli iki melektir.
Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.
Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır.