Birinin Evine Girerken İzin İstemek

By | 30 Mart 2015

birinin-evine-girerken-izin-istemek• Kişi, birinin evine girmek isteyince “Selâmün aleyküm, girebilir miyim?” diyerek izin istemelidir.
Çünkü nakledildiğine göre;

Âmiroğullan’ndan biri, Allâh Rasûlü (s.a.v.) evde iken onun huzuruna girmek için izin isteyerek, “Gireyim mi?” demişti. Bunun üzerine Hz. Pey-gamber (s.a.v.) hizmetçisine,

“Şu adamın yanma git de nasıl izin isteneceğini gösteriver” buyurdu. Hizmetçi adamın yanma vararak,
“Selâmün aleyküm, girebilir miyim? deyiver” dedi. Bunun üzerine adam, “Selâmün aleyküm, girebilir miyim?” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v) izin verdi ve böylece adam içeri girdi.

• Kapıya sırtını döner; ama uzakta durmaz.
Çünkü uzakta durmak, ev sahibinin cevabını duymaya engel olur.

• Üç defa böyle yapar; ev sahibinden bir cevap alırsa ona göre davranır. Cevap alamazsa dönüp gider. Ancak araları uzak olduğu veya ev sahibinin bir işle uğraştığı için sesini duyamamış olabileceğini düşünüyorsa kapıyı üçten fazla da çalabilir.

Bu konuda delilimiz, Ebû Saîd el-Hudrî’nin (r.a.) Hz. Peygamber’den naklettiği şu hadistir: O (s.a.v.), şöyle buyurmuştur:
“En fazla üç kez izin istersin. İzin verilirse içeri girersin, verilmezse çekip gidersin. ”

• Bu konuda yabancılar ile anne vb. mahrem yakınlar arasında fark yoktur.
Çünkü birisi, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) “Annemin yanma girmek için izin almalı mıyım?” diye sorunca O (s.a.v.),
“Evet” buyurdu. Adam,

“İyi; ama ben evde zaten onunla birlikte yaşıyorum” deyince Hz. Peygamber,
“Yine de iste” buyurdu. Adam,

“Ama ben onun hizmetini görüyorum” deyince Hz. Peygamber,
“Olsun; yine de iste. Söyler misin, onu çıplakken görmek hoşuna gider mi?” buyurdu.
• Eşinin yanına girmek için ise izin istemek gerekmez.

Çünkü onu görebileceği en kötü durum, açık saçık veya yatarken görmektir. Onun bedenine ise bakması zaten caizdir. Ama yine de eve girince ayağı ile tıkırdayarak geldiğini belli etmesi güzel olur. Mühennâ’nın rivayetine göre Ahmed b. Hanbel (rh.a.) böyle söylemiştir.
• Evine girince bereket umarak selâm vermelidir.

Bir hadiste bu böyle ifade edilmiş olup biz, bunu “Eve Girme” başlığında ayrıntılı olarak açıklayacağız.
• Evine geceleyin gelmemelidir.

Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) kişinin evine geceleyin gelmesini yasaklamıştır. O dönemde bunu iki kişi yapmış ve eşlerini nahoş bir halde bulmuşlardır.

• Başkasının evine girmek için izin verilip içeri girince ev sahibi nereyi gösterirse oraya oturur. Ev sahibi, İslâm ülkesi vatandaşı olan bir gayri müslim olsa bile bu böyledir.

• İçeri girince ev halkını sofra başında bulursa izin almadan hemen sofraya oturmaz. Ancak yemek sahibi, böyle şeyleri hoşgörüyle karşılayan biriyse bundan bir sakınca yoktur.