Bir Bayanın Amca ve Dayısıyla Aynı Odada Bulunmasının Hükmü

By | 17 Ağustos 2014

feraceler

 

dugun-toreni“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar. Na­mus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetleri- ni teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine (kadar) örtünsünler. ;

1-     Kocaları

2-     Kocalarının babaları

3-     Kendi oğulları

4-     Kocalarının oğulları

5-     Erkek kardeşleri

6-     Erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları

7-     Kendi kadınları (mü’min kadınlar)

8-     Ellerinin altında bulunanlar

9-     Erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimse­ler

10-                         Henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuk­lardan başkasına zinetlerini göstermesinler.”

 

Açıklama:

Kadınların süslerini, dolayısıyla süs yerlerini, yani; el, kol, yüz, kulak, saç, boyun ve bacaklarını kime gösterip kime gösteremeyecekleri Kur’ân’ı Kerim Nûr Suresi 31. ayetinde açıklanmıştır. Buna göre kadın, sayılan yerleri açıkken dahi ayette adı geçen erkeklerin yanında oturabilir, konuşabilir. Mezkûr ayette amca ve dayının sayılmaması dikkat çekicidir. Halbuki onların da mahrem oluşu Nisa Suresi 23. ayette zikredilmektedir. Diğer yönden kadının zinet yerlerini sayılan kimselere, mahrem (nikahı kendisine ebediyyen haram) oldukları için gösterebil­diği de bir gerçektir. Öyleyse amca ve dayı da mahremdir ve öyleyse onlara da gösterebildiği de bir gerçektir. Cumhurun görüşü budur. Ama yine de bu ayette sayılmamaları anlamlı olmalıdır. Müfessirler bunu irdelemiş ve çeşitli şeyler söylemişlerdir. Bu konuda en makul olan izah şudur: Ayette sayı­lan erkeklere kadının zinet yerlerini göstermesi caiz olmakla beraber, bu konuda hepsi eşit değildir. Bu yüzden en önce kocası zikredilmiştir ki, ona her yerini gös­terebilir. Ondan sonra kadınlarının kendi babaları, sonra da kocalarının babaları sayılır ki, bunlann ikisi arasında da fark vardır. Çünkü insanın fıtratı akraba ve hısım olarak kendine en yakın olana en az cinsel ilgi duyacak şekilde ayarlan­mıştır. Bu izaha göre amca ve dayı “mahrem” olmakla beraber, sanki mahremlik hududunun sonunda yer almakta ve kadının onların yanında bir derece daha dikkatli olması istenmektedir.