Beşeri Sünnetler

By | 21 Ocak 2015

Beşeri SünnetlerBeşeri Sünnetler
Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayet edildiğine göre, demiştir ki: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur;
“Beş şey peygamberlerin seçtiği eski sünnetlerdendir:
Bıyık kısaltmak.
Tırnakları kesmek.
Kasıkları traş etmek.
Koltuk altlarını yolmak.
Misvak kullanmak.” (Buhari, Kitabul libas. Müslim, Ki- tabut Taharet. Ebu Davud, Kitabut-Tereccül hadis 4198. İbn Mace, Kitabut-Taharet hadis 292.)