Başına Musibet Gelen Kimseye Taziyede Bulunmak

By | 5 Kasım 2014

basina-musibet-gelen-kimseye-taziyede-bulunmakAbdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Başına musibet gelen kimseye taziyede bulunan kimseye musibet sahibinin sevabı kadar sevab vardır.”
Ebu Berze (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim çocuğunu kaybeden bir kadına taziyede bulunursa o kimseye cennette bir elbise/kaftan giydirilir.”