Başa Üç Defa Su Dökmek

By | 3 Kasım 2014

basa-uc-defa-su-dokmekCübeyr İbn Mut’ım’den Hz. Peygamber’in -sallallâhu aleyhi vesellem- iki elini işaret ederek şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ben, başıma üç kez su döküyorum.”
Açıklama:

(Ben, başıma döküyorum) Bir başka senetle İmam Müslim’in naklettiği rivayete göre Hz. Peygamber’e -sallallâhu aleyhi vesellem- gusül konusunda soru soranlar Sakîfoğullarından gelen heyettir. Hadisin akışı, Hz. Peygamber’in -sallallâhu aleyhi vesellem- sadece üç kez başına su döktüğünü yansıtmaktadır. Ancak bunu, başını tekrar yıkamak istediği için veya bütün bedenine suyu ulaştırmak endişesiyle yapmış olabilir. Şu kadarı var ki, bâbın sonunda Câbir’den nakledilen hadis birinci ihtimali güçlendirmektedir.