Ani Ölümün Mü’min İçin Rahmet Olması

By | 4 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

olumHz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in sahabilerinden birisi olan Ubeydb. Halid es-Sülemi’den rivayet olunduğuna göre Allah Resûlü sallallâhu aleyhi vesel­lem şöyle buyurmuştur: “Ani ölüm, kâfir için gadab-ı İlahî’nin bir yakalamasıdır, mü’min için de bir rahmettir.”

Bu rivayeti Ahmed b. Hanbel ve Hâkim nakletmiştir. Hâkim bu rivayetin hasen olduğunu ifade etmiştir. Zehebî ise bu konuda ona katılmıştır.