Allah’ı Tesbih Etmek İle İlgili Hadisler

By | 19 Kasım 2014

AllahEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“İki kelime vardır ki; dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahmân’a  Bunlar;
“Subhânallâhi ve bi-hamdihi”, “Subhânallâhi’l-azîm” hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah’ı noksanlıklardan te ederim kelimeleridir.”
Sa’d b. Ebi Vakkâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Biz, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanında bulunuyorduk. Bize:
– ‘Sizden birisi her gün bin sevab kazanmaktan aciz midir?’ dedi. Birlikte oturduğu kimselerden biri, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Bizden birisi bin sevabı nasıl kazanır?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Yüz defa Subhanallah diye teşbih eder ve ona bin sevab yazılır yada o kimseden bin günah silinir’ buyurdu.”