Allah’ı Övmek

By | 19 Kasım 2014

Allah sevgisiAli b. Ebi Tâlib (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) vitir namazında: “Allahumme! İnnî eûzu bi- ridâke min sehatıke ve eûzu bi-muâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike” Allahım! Gazabından rızana sığınırım. Cezalandırmandan bağışlamana sığınırım. Senden sana sığınırım. Seni övebilecek kelimeleri bulamam. Sen kendini övdüğün gibisin’ diye dua ederdi.”