Allah’a Boyun Eğmek (Huşu)

By | 19 Kasım 2014

kulun allaha yakınlığıAbdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allahım! Sana boyun eğmeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve faydasız ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım.”