Allah (cc)’ın Zâtı Sıfatları

By | 4 Haziran 2015

allah-ccin-zati-sifatlari   Allah (cc)’ın zâtî sıfatları altıdır:
1. Vücut: Var olması demektir. Allah Te; la (cc) vardır, yokluğu düşünülemez.
2. Kıdem: Ezelî olması, başlangıcı olmaması. O’nuıı hayatının bir başlangıcı yoktur. Doğmamıştır veya yaratılmamıştır. Sonradan var olan bir varlık değildir.
3. Beka: Hayatının sonu olmamasıdır. Bütün varlıkların hayatının sonu vardır, bir gün ölüp yok olacaklardır. Fakat Allah (cc), hiçbir zaman ölmeyecektir. O’nun için son bulmak yoktur.
4- Vahdaııiyyet: Her bakımdan bir ve tek olması; eşsiz, benzersiz yegâne olması demektir. Onun gibi hiçbir şey yoktur.
5. Muhalefetü’n-li’l-havadis: Sonradan olan hiçbir varlığa benzememesi demektir. Kendisinden başka hiçbir varlığa benzemez. Biz O’nu nasıl düşünürsek düşünelim, O, bizim düşündüklerimizden tamamen başkadır. Esasen Allah (cc) böyle midir, şöyle midir diye düşünmek ve bir şekil vermeye çalışmak doğru değildir. Bu, insanın kudreti haricindedir. Bizler, Allah (cc)’ın zâtını değil, sıfatlarını düşünüp O’nu bilmeye çalışmalıyız.
6. Kıyam bi-nefsihi: Varlığının kendi zatından olması, varlığının başka bir şeye muhtaç olmaması. Var olabilmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmaması demektir. Var olabilmek için zamana, mekâna veya bir müsebbibe ihtiyacı yoktur. Kendi varlığı ile kaaimdir.