Ahirete İman ile İlgili Sorular – 3

By | 17 Eylül 2014

ahiret inancı1. Sırat nedir?

Sırat; cehennem üzerine kurulmuş köprüdür. Kişi dünyadaki inanç ve ameline göre onun üzerinden ya rahatça geçer, sonunda cennete ulaşır ya da geçemeyerek cehenneme düşer. Sırattan geçiş dünyadaki ameline göre verilmiş hüküm gereği; koşarak, yürüyerek, terlere boğularak, sürünerek, düşe kalka… vb. şekillerle olur.

2. Cennet nedir?

Cennet; ahirette sayısız ve sonsuz nimetlerin bulunduğu mükafat yeridir. Mahiyeti Allahu Teâlâ tarafından bilinen sekiz tabakaya ayrılmıştır.

3. Müminler cennette Allah’ı görebilecekler mi?

Müminler, cennette Allahu Teala’yı mekandan ve şekilden münezzeh olarak, yüce şanına layık bir tarzda zaman zaman görme mükafaatıa nail olacaklardır. Buna “Ru’yetullah” denir. Hakiki mahiyetini ancak Allah bilir.

4. Cehennem nedir?

Cehennem; günahkâr müminler ile inkârcılar için hazırlanmış bir ceza yeridir. Yedi tabakası vardır.

5. Cehennemin yakıtı nedir?

Cehennemin yakıtı, inkârcı ve günahkâr insanlar ile akkor halindeki taşlardır.

6. Günahkâr müminler cehennemde ebedi mi kalacaktır?

Dünyada iman ettikleri halde Allah’ın emir ve yasaklarına uymayarak günah işleyen günahkâr müminler, günahları karşılığında adl-i ilahı sonucu takdir edilen cezalarını cehennemde çektikten sonra veya kendilerine şefaat izni verilen birinin şefaat etmesiyle bağışlanarak cennete gireceklerdir. Dolayısıyla günahkâr müminler, kâfirler gibi cehennemde ebedi kalmayacaklardır. Ancak üzerlerinde cehennemde kaldıklarına dair işaret bulunacaktır.