Ahiret Gününe İman

By | 3 Haziran 2015

ahiret-gunune-imanİmânın beşinci şartı; âhiret gününe inanmaktır.
Her müslüman için, ölümden sonra başlayıp, kesintisiz devam edecek ebedî bir hayat vardır. Âhiret hayatı kesintisiz hayattır.
Âhirete inanmayan kişi, mü’min ve Müslüman değildir. Dînimiz böyle kişiyi îmân etmiş imânlı saymıyor. Çünkü âhirete inanmamak, Kur’ân’a, meleklere ve Peygamberlere inanmamaktır.
Âhiret gününü ve âhirette olacakları bize (insanlara) tek tek haber veren bildiren Allâh’ın Kitabı Kur’ân ve Allâh’m elçisi/Peygamberi Hz. Muhammed (a.s.)dir.
Bu dînî kuralı ve ölçüyü her Müslümanın bilmesi lâzımdır. Çünkü bilgisizliğinden ötürü, yâni bilmediği zaman, ne yapacağını, dînî bakımdan nasıl hareket edeceğini bilemez, evet diyeceği yerde bilmediği için hayır deyiverir. Böylece de dîninden, îmânından olur, dinden çıkar (yâni kâfir olmuş olur) da haberi olmaz.
Âhiret günü öldükten sonra, yeniden tekrar diriltileceğimiz ve bu dünyâda yaptıklarımızdan birer birer sorgulanıp hesâba çekileceğimiz, yaptıklarımızdan hesâp vereceğimiz son gün demektir. İnsanın bütün yapıp ettikleri bu son günde karara bağlanıp meseleleri çözülecektir. Hep işler bu son günde (âhiret gününde) çözümlenecektir. Cenneti hak eden cennete, cehennemi (cezâyı) hak eden cehenneme sürülecektir. Bir daha artık insanın/insanların başına böyle korkulu bir gün gelmeyecektir. Bu son gün (âhiret günü) bütün proplemler çözülüp halledilecektir. Âhiret günü (son gün) demek kısa olarak böyle özetleyebiliriz.
Âhiret gününe inanmanın içine aldığı, âhirete îmânın kapsamına giren noktalar da tek tek açıklanabilir, fakat o zaman bu az sayfalı kitabımız uzar çok sayfalardan oluşur.
Âhirete îmân etmenin kapsamına giren merhaleler, safha ve devreler:
Kabir hayâtı, haşr (yeniden dirilme), sırat köprüsü, mîzân (amellerin tartılması), kevser havuzu, Şefâat, cennet, cehennem gibi, devrelerin görüleceği ve yaşanacağı noktalar vardır, haktır ve inanılması farz, Kur’ân ve hadis-i şeriflerin bildirdiği farz olan hakikatlerdir.
Sorgu melekleri, kabirde Allâh’dan, peygamberden, dinden sorguya çekecek.
İyi mü’minlerin kabirleri Cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfir ve günahkârların kabirleri, Cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bu kabir hayâtı devresidir.
Âhirette Mahşer günü, her insanın iyilik ve kötülüğü ölçülür (mîzân kurulur ameller/sevâp ve günahlar tartılır ve iyilerle kötüler ayırt edilir). İyiler Cennetle mükâfatlandırılır. Kötüler de Cehennemde cezâlannı çekerler. Suçlu bulunan mü’minler de Cehenneme konur ve cezâlannı çektikten sonra cehennemden çıkıp Cennete dönerler.