Ah ! Ona Bir Güvenilse

By | 1 Ağustos 2019

 

Ah  ! Ona Bir Güvenilse

 

İşte insan Allah’a böyle İnanıp güvenmelidir.

Şayet insan. Efendimizin buyurduğu gibi kâinâtın Rabbine tara, nasıyla güvenip teslim olabilse, sabahleyin yuvalarından akşam tok dönen kuşlar gibi Allah onları da besler.

 

Sabahleyin boş kursaklarıyla rızık aramaya çıkan kuşlar, a korkusuna kapılmazlar. Dağda, ovada, denizde rızıklarını usulünce   aradıkları zaman, kârınlarının doyacağım bilirler.

Ama insanların çoğu, Allah’a böylesine güvenmek yerine , kuvvetlerine veya başkaları aldatıp     

maharetlerine güvenirler.

           

Helalinden kazanmak İçin sabırla beklemez, aç  kalacaktan  kazanacakları endişesiyle haram yollara başvururlar. Allah Teala “Size verdiğimiz rızıkların temiz olanından yiyiniz, temizi pis ^

değişmeyiniz”” buyruğunu dikkate almazlar.

Böylece Allah’a yeterince güvenmediklerini ortaya koyarlar.