Monthly Archives: Nisan 2015

Orucun Farz Olduğu Kimseler

İslâm, emir ve yasaklarına muhatap olan kimselerde birtakım şartlar arar. Bu anlamda diğer ibadetlerde olduğu gibi, oruç ibadetinde de belli başlı özelliklere haiz olan kimseler mükellef tutulmuştur. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür: Müslüman Olmak Oruç ibadetinin bir kimseye farz olması için, o kişinin Müslümanlığı kabul etmiş olması gerekir. Ergenlik Çağında ve Akıllı Olmak Bir kimseye… Read More »

Doğum Kontrolün İktisadi Zararları

   Bilimsel gerçekler ve tecrübeler, doğum kontrolünün ekonomik açıdan faydalı olduğu iddiasını çürütmüştür. İktisat uzmanları arasında gelişen ve birçok tecrübelere dayanan görüşe göre, nüfus azlığı, İktisadî krizlerin en önemli ve en kuvvetli sebebidir. Çünkü doğum nisbetinin azalması ile yaşlıların sayısı artar, gençlerin ve orta yaşlıların sayısı azalır. Bu sebeple de mantıkî bir sonuç olarak da… Read More »

Ramazan’da Kuran Okumak

Mü’minlerin hidayet menbaı olan Kur’ân, her zaman için okunup düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken bir kitaptır. Mü’min Kur’ân’a, hava, su ve ekmek kadar muhtaçtır. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) bütün hayatını, insanların dikkat ve nazarını Kur’ân’a çekmekle geçirmiştir. O’nu, vird-i zeban edinmiş, bununla da kalmayıp zaman zaman bazı sahabilere okutup onlardan dinlemiştir. Oruçlu olduğu zamanlarda, hususiyle Ramazanda… Read More »

Doğum Kontrolün Nesiller Üzerindeki Etkileri

    Bilimsel araştırma ve incelemeler, çok çocuklu ailelerin az çocuklu ailelerden daha kaliteli ve daha başarılı insanlar yetiştirdiğini isbat etmiştir. Bu konuda Mr. Colın Clark şöyle diyor: “Eğitim ve öğretim zorluklarının, çok nüfuslu aileler için daha yorucu ve yıpratıcı olduğunu inkâr etmiyoruz. Fakat mevcut çocuklarına bir tane daha ilave edenlerin önceki çocuklarına zarar vererek… Read More »

Oruçlunun Diğer Organlarını Muhafaza Etmesi

İnsanın, hususiyle de oruçlunun bütün azalarını günahlardan koruması ve bunları koruma adına âdeta mayınlı bir tarlada geziyormuş gibi dikkatli olması gerekir. Kısacası o, elini, ayağını, başını, kulağını şeytandan gelecek oklara karşı, zırha sokmalı ve onlardan müteessir olmamaya çalışmalıdır. İslâm büyükleri de orucu, üç mertebeye ayırmışlardır. Bunlar: Avamın orucu: Bu oruç, mide ve tenasül uzvunu şehvetlerden… Read More »

Doğum Kontrolün Ahlak Üzerindeki Etkileri

    Gebeliği önlemenin ahlâk ve mizaç üzerindeki etkilerini şöylece sıralamak mümkündür: 1. Kadın ve erkek, gebeliğin önlenebilmesi dolayısıyla zina için bir ııevı hürriyete kavuşmuş olurlar. Artık ne piç doğurarak rezil olma korkusu, ne utanma duygusu, ne de günah hissi kalır. Bu durum insanları, gayrimeşru yollardan cinsel arzularını tatmine sevk eder. 2. Şehvet arzularına esir… Read More »

Oruçlunun Kulağını Muhafaza Etmesi

Allah’ın insanlara değerli bir emanet olarak verdiği kulağın da, yalan, gıybet, dedikodu gibi çirkin şeylere karşı kapalı tutulması, onların konuşulduğu yerlerden uzaklaşılması, mü’min için yapılması gerekli olan bir davranıştır. Çünkü konuşulması çirkin olan bir şeyin, dinlenilmesi de o kadar çirkindir. Kur’ân şu kudsî beyanıyla, yalan dinlemeyi, ona kulak kesilmeyi çok çirkin görmüştür: “Onlar devamlı yalan… Read More »

Doğum Kontrolün Sosyal Hayata Etkileri

    Gebeliği önlemenin, aile hayatı üzerinde hemen ortaya çıkan kötü sonucu; yaratılışlarında mevcut olan cinsel ihtiyacı gerektiği gibi kullanamayan karı-ko­ca arasında ortaya çıkacak soğukluk hissidir. Önceleri hiç farkına varılmadan sevgiyi azaltır, şefkat bağlarını gevşetir, sonra da gerginlik ve geçimsizlik şekille­rine bürünerek önüne geçilmez ailevî buhranlara sebep olur. Ayrıca kadının ge­be kalmamak için devamlı ilaç… Read More »

Oruçlunun Dilini Muhafaza Etmesi

Dili; yalandan, gıybetten, haram şeyleri konuşmaktan, başkalarının eksiklerini söylemekten, kavga ve gürültüden koruyup zabt-u rapt altına almaktır. Bunun yanında Kur’ân’la, evrad u ezkarla meşgul olma, uhrevî âlemi hatırlatacak, tefekküre sebep olacak eserleri okumaktır. Oruçlu kavga-gürültü çıkarmayacak, sövene mukabelede bulunmayacak, cahilane tutum ve davranışlar içine girmeyecektir. Kendisine bu mevzuda herhangi bir sataşma olursa, oruçlu olduğunu, mukabele… Read More »

Doğum Kontrolünün Vücut Üzerindeki Zararları

    Çocuk doğurmanın insan vücudu ve ruhu ile çok yakın ilgisi vardır. İnsan cinsinin, erkek ve kadın olarak iki kısma ayrılmasından maksat, onların çoğalmak suretiyle nesillerinin devamını temin etmeleridir. Erkek ve kadının vücut yapıları ve yaratılışları da bu gayeyi gerçekleştirebilecek bir şekilde tanzim edilmiştir. Fıtratları onlardan çocuk yapmalarını ister, özellikle kadında, çocuk doğurma hususunda… Read More »