Üç Aylara Girince Okunacak Dualar Nelerdir?

By | 18 Haziran 2015

uc-aylara-girince-okunacak-dualar-nelerdir   Receb ayında bu duanın okunması çok faziletlidir ve sünnettir:

Allâhümme bârik lenâ fî racebe ve şa’bâne ve bellığnâ ramedân*

Manası: “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır.”
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Receb ayına girince yedi defa: “Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” duasını okuyan kulu için Allah (c.c.) meleklerine: “Bu kulumun günah defterini yırtın.” emrini verir.’