Tag Archives: oruçun önemi

Oruç Tutmamayı Veya Tuttuktan Sonra Bozmayı Mübah Kılan Şer’i Özürler

    HASTALIK ÖZRÜ: Ramazan’da sağlıklı bir şekilde oruca başlayıp sonradan hastalanan kimse oruç tuttuğu takdirde hastalığının şiddetlenmesinden yada uzamasından korkarsa kaza etmek üzere iftar etmesi ve oruç tutmaması caizdir. Hastaya bakan da hasta gibidir. Ramazan’da, yolcuların (misafirlerin), oruç tutmayıp da sonra tutmaları caizdir. Ancak yolculuk yada misafirlik zayıflığı ve güçlüğü gerektirmiyorsa, yolculukta oruç tutmak […]

Orucun Vakti

    Orucun vakti, ikinci fecirden başlayıp güneşin batışına kadar devam eden müddettir. Ancak, ikinci fecrin ilk doğuş anma mı, yoksa aydınlığının ufukta uzanıp yayılmaya başladığı zamana mı itibar edileceği hususunda ihtilâf edilmiştir. Bazı âlimlere göre, esas olan, ikinci fecrin ilk doğuş anıdır. Bazı âlimlere göreyse, ikinci fecrin aydınlığının biraz uzayıp yayılmaya başladığı zamana itibar […]

Orucun Teşri Kılınması

    Oruç, önceki ümmetler için de farz kılınmıştı. Ramazan örücünün farz kılındığım ve ne zaman tutulması gerektiğim şu âyet-i kerimelerden öğrenmekteyiz: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, (Allah’ın azabından) korunasınız diye oruç size de farz kılındı.” (Bakara Sûresi, 2/183) “(Orucun size farz kılındığı o sayılı günler) ramazan ayı dır ki insanlara hidâyet […]

Toplum Açısından Zekâtın Faydaları

Zekâtın, hem alan hem de veren adına getirdiği faydaların her biri, aslında toplum açısından da geçerlidir ve azımsanmayacak maslahatları haizdir. Zira toplum, fertler arasındaki birlik şuurunun keyfiyeti nispetinde huzurludur. Bu açıdan bakıldığında zekât, zengin ve fakir adına oluşturduğu ortamla cemiyetteki problemleri halletme adına önemli fonksiyonları yüklenmiş bir ibadet olarak karşımıza çıkmaktadır. Zekât, toplumun huzuru adına […]

Zekâtın Önemi

Zekâtın önemini kavramak için iki yönüne özellikle dikkat etmek gerekmektedir: Bunlardan birincisi Allah ve Rasûlü’nün onunla ilgili emir, tavsiye ve uygulamaları, diğeri de onun fert ve toplum açısından insanlığa kazandırdıklarıdr. Her iki yönüyle de zekât, insanlığın sahip çıkması gereken bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gerek Kur’ân ve […]

Orucu Bozmayan Şeyler Nelerdir?

    1) Unutarak yiyip-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. 2) Yiyip içen kimsenin oruçlu olduğu hatırında değilse, bunlardan ötürü oruç bozulmaz. 3) Ağıza su verilip çalkalandıktan sonra, ağızda kalan ıslaklığın tükürükle birlikte yutulması orucu bozmaz. İnsanın, balgamını, sümüğünü, salyasını yutması da aynı şekilde orucu bozmaz. Ağızdan çıkan salya çeneye doru iplik şeklinde uzar […]

Orucun Farz Olmasının Şartları

    Ramazan orucunun farz olması için aşağıdaki şartların bulunması gerekir: a) Müslüman olmak. Oruç, kafire farz değildir. b) Akıllı olmak. Aklı olmayandan sorumluluk düşer. c) Ergenlik çağma gelmiş olmak. Küçüklere oruç farz değildir. d) Oruca engel olan veya oruç tutmamayı mubah kılan bir özrün bulunmaması gerekir. Oruca engel olan özürler şunlardır: a) Günün herhangi […]

Zekâtın Toplanıp-Dağıtılmasının Şahısla İlgili Şartları

Zekâtın farz olabilmesi için zekât verecek şahıslarda aranan birtakım şartlar vardır. Bunlar; verecek şahsın Müslüman olması, hür olması ve mükellefiyet yaşı olan büluğ çağına girmiş olması gibi şartlardır. Kısaca bunları izah etmek gerekirse; Müslüman olma Diğer bütün ibadetler gibi zekât da ancak Müslüman olanlar üzerine farz bir mükellefiyettir. Müslüman olmayanların, İslâm idaresi altında yaşadıkları yerlerde, […]

Alan Açısından Zekâtın Faydaları

Fakirliğin neredeyse küfür konumuna geldiğinden bahseden Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), aynı zamanda maddî açıdan sıkıntı çeken ve önünde çözüm olarak herhangi bir alternatifi bulunmayan kimselerin birer suç odağı haline gelebileceğini de hatırlatmakta ve bu noktada zekâtın önemine vurgu yapmaktadır. Zira ihtiyacının esiri haline gelen bir insanın yapacaklarını tahmin etmek zor olduğu gibi, düşünce ve hareketlerini […]