Şirkin Çeşitleri Nelerdir?

By | 4 Temmuz 2015

sirkin-cesitleri-nelerdir    Allah (cc)’a şirk koşmak, herhangi bir varlığı Ona ortak tutmak, Onun yardımcısının, benzerinin olabileceğini kabul etmek demektir. Bu ise altı çeşit olabilir.
1) Allah (cc)’ın birliğine iman etmeyerek iki Allah (cc)’ın varlığını kabul etmek. Mecusiler gibi. Bunlar, hayır ve şer için iki ayrı ilâhın bulunduğunu kabul ederler. Biri hayır, iyilikler ilâhı, diğeri de şer, günah, kötülükler ilâhı.
2) Allah (cc)’ın; baba, oğul, rûhul-kudüs gibi unsurlardan ibaret olduğuna inanmak. Hıristiyanların teslis (üçleme) inancı da budur. Onlara göre Allah (cc), bu üç kısımdan meydana gelmiştir.
3) Allah (cc)’ın bir olduğunu söyledikleri halde, kendilerini Allah (cc)’a yaklaştırmak ve onun yanında şefaatçi olmak için veyahut sırf babalarına ve atalarına uyarak putlara tapmak. Putları aracı kabul etmek. Cahiliye devirlerindeki Araplar gibi.
4) Şirk i esbâb. Tesiri, yalnız zahirî sebeplere vermek ve tabiatın hakiki müessir olduğuna inanmak. Yaratma gücünü Tabiata veren Tabiatçılar bunun gibidir. Tabiatı yaratıcı kabul etmektedirler.
5) İbadet Allah (cc)’ın emri olduğu için değil, şahsî ve dünyevî maksat ve emeller için yapmak da şirktir.
Her ne suretle olursa olsun, şirkten kaçmak ve Allah’ın varlığına ve birliğine, O’ndaıı başka bir yaratan, O ndan başka ibadete lâyik bir müessir olmadığına iman etmek farzdır. Hakiki tevhid budur.