Şarta Bağlı Evlilik

By | 23 Nisan 2015

sarta-bagli-evlilik   Evlenme akdi yerine getirilirken ileri sürülen şartlar iki nevidir. Birincisi, akdin gerçekleşmesinin kendisine bağlandığı şartlardır ki bunlara ta’likî şartlar denir. İkincisi de, normal bir evlilik akdinin getirdiği hak, vazife ve menfaatlere ek olarak ileri sürülen şartlardır ki, bunlara da takyidi şartlar denir.