Peygamberimiz (A.S.) Bu Duâyı Çok Okurdu

By | 4 Ağustos 2015

peygamberimiz-a-s-bu-duayi-cok-okurduMa’nâsı: “Allâhü Teâlâ’yı noksan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Allâhü Teâlâ’dan mağfiret diler ve O’na tevbe ederim.” demektir.
Hz. Âişe (R.A.) Vâlidemiz; Resûlullâh (A.S.) vefâtından önce:
“Sübhânallâhi ve bihamdihi, estağfirüllahe ve etûbü ileyh.” duâsını (istiğfârını) çok çok okumaya devam etmişti demiştir.
Müslüman Kardeşim! Duâ ve istiğfârları size en kolay bir şekilde îzâh etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Siz bu duâlardan hangisini okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Bizden size anlatabilmek ve sizlere din yolunda birazcık rehberlik (klavuzluk) edebilmektir. Sâyü gayret sizindir. Hidayet ve muvaffakiyet Cenâb-ı Hakdandır.
Bir gün bir adam, Resûlullâh’a (S.A.V.) gelerek vâh günâhlarım. Günâhımın çokluğundan helâk oldum diyordu. Resûlü Ekrem (A.S.) adama şöyle buyurdu:

“Allâhümme mağfıretüke evseu min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî”
Duâsmı oku. Adam da okudu. Resûlullâh (A.S.) tekrar oku dedi. Adam okudu. Resûlullâh (Aleyhisselâm) kalk Allah seni bağışladı buyurdu.
Ma’nâsı: “Allah’ım! Senin mağfiretin benim günâhımdan çok geniştir. Tek ümidim ve güvendiğim senin sonsuz rahmetindir, benim amelim değil.”
demektir.
Bu duayı bütün evliyaullâh hepsi okuya gelmişlerdir. Bu fazilet ve derecesi çok büyük bir istiğfardır.
Müslüman Kardeşim! Buraya kadar okuduğumuz malûmat ile öğrendik ki hem günâhımız için olsun, hem boş kaldığımız zamanlarda olsun hep tevbe ve istiğfâr edeceğiz.
En büyük, en faziletli ve en üstün istiğfâr ismi verilen aşağıdaki istiğfâr “Seyyidüristiğfâr”ı da bolca okuyalım.