Madenlerin Zekâtı Ne Kadardır?

By | 12 Temmuz 2015

madenlerin-zekati-ne-kadardir    Madenler;
a) Altın, gümüş, bakır, kalay, nikel, demir, civa gibi, ateşte yumuşayıp eriyenler,
b) Kireç, alçı taşı, yakut, elmas, firuze gibi, ateşte erimeyenler ve
c) Su, tuz, zift, neft, petrol gibi, sıvı halde bulunanlar olmak üzere üç çeşittir.
Ateşte eriyenler
Öşür, haraç ve sırf mülk arazisinde veya sahralarda mevcut olan altın, gümüş, bakır, kalay, nikel, demir ve civa gibi madenler, bulunduğu takdirde, bunların 1/5’i İslâm devletinin, geriye kalan kısmı ise, bulunduğu arazinin sahibinin, sahibi yoksa bulanın olur.
Bu duruma göre, memleket arazisi içinde bulunan madenlerin, tümüyle İslâm devletine ait olması gerekir. Zira, bu arazilerin sahibi, toplum adına İslâm devletidir. Fakat, İmam-ı Azam’dan gelen diğer bir rivâyete göre ise, öşür ve haraç arazisi gibi bütün mülk arazilerinde bulunan madenler, sahiplerine aittir. Bunlardan 1/5 hisse de alınmaz.
Ateşte erimeyenler
Kireç, alçı taşı, yakut, elmas, firuze gibi madenlerden Islâm devleti hisse almaz. Bunların tamamı sahibine, sahibi yoksa bulana aittir.
Sıvı halde bulunanlar
Bulunan tuz, su, zift, neft, petrol gibi madenlerden de İslâm devleti hisse almaz. Bunlar, tamamen arazi sahibine, arazi sahipsizse bulana ait olur.