Koyun ve Keçilerin Zekâtı Ne Kadardır?

By | 12 Mayıs 2015

koyun-ve-kecilerin-zekati-ne-kadardir    Kırda otlayan koyun ve keçiler 40’tan az olduğunda onlara zekât düşmez. 40’tan fazlası için verilecek zekât miktarı aşağıda gösterildiği gibidir:
40’tan 120’ye kadar olan koyun ve keçilerde bir koyun veya keçi,
121’den 200’e kadar olan koyun ve keçilerde 2 koyun veya keçi,
201’den 399’a kadar olan koyun veya keçilerde 3 koyun veya keçi,
400’de 4 koyun veya keçi,
500’de 5 koyun veya keçi,
600’de 6 koyun veya keçi,
Zekât olarak verilecek koyun veya keçinin bir yaşını doldurmuş olması gerekir, sahih olan budur. Koyun ve keçi bir cins sayıldığından, 30 koyun 10 da keçi olsa toplam 40 ettiğinden zekât düşer. Bunların erkekleri ile dişileri, zekât hesabı bakımından eşit olduğundan, erkek de dişi de -ayırım yapılmaksızın- ze-kât olarak verilebilir.
Karışık olan koyunlar ve keçilerin hangisinin sayısı fazla ise, zekâtı ondan vermek sünnettir. Eğer sayılan eşit ise, mal sahibi dilediğinden zekât verebilir. Ancak, mevcut olan koyunlar yerine keçi, mevcut olan keçiler yerine de koyun zekât olarak verilmez.