Kadir Gecesi Okunacak Dua

By | 19 Mayıs 2015

kadir-gecesi-okunacak-dua   Aişe (r.anha) rivayet ediyor:
“Allah Resulü (s.a.v.)’e sordum:
- Ey Allah’ın Resulü! Gecenin Kadir gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim? Şöyle buyurdu:
- Şu duayı söyle:

“Allâhümme inneke afüvvün tühıbbül afve fa’fü annî.”
Manası: Allah’ım! Muhakkak Sen affedicisin ve affetmeyi seversin, beni affet.
Lâ ilahe illellâhül hakiymül keriym. Sübhâne Rabbis semâvâtis seb’ı ve Rabbil arşil azıym.
Hazreti Peygamber (a.s.) buyurdu:
“Her kim bu duayı üç defa okursa sanki Kadir gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur. Çün¬kü Kadir gecesinde yapılan dualar kabul olunur.” (Et-tuhfetü ‘l-Mardıyye, s. 62)
“Lâ ilahe illellâh”
Manası: Allah’tan başka ilah yoktur.
“Kim sadakatla, aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi üç defa söylerse, birinci defasında Allah Teala’nın mağfiretine nail olur. İkinci defa söylemesi ile cehennemden kurtulur. Üçüncü defa söylemesi ile cenneti kazanmış olur.” (Et-tuhfetü’l- Mardıyye, s. 63)
Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
“Kadir gecesini ibadet ile geçiren kimsenin bin çeşit haceti yerine getirilir. Cehennemlik kimselerin içinde adı yazılmış ise de değiştirilerek cennetlikler zümresine adı yazılır.”