Kadının Görevi:Çocuk Doğurmak

By | 21 Nisan 2015

kadinin-gorevicocuk-dogurmak    Dinimize göre evliliğin en büyük gayesi, Hz. Muhammed (sav) ümmetinin çoğalması ve içinde yaşadığımız cemiyetin fertlerinin cinsel istek ve arzularını, helâl yollardan temin etmelerinin sağlanmasıdır.
Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Ey gençler topluluğu! Kim içinizden evlenmeye güç yetirebiliyorsa evlensin. Çünkü gözü haramdan en çok saklayan, ırzı en iyi muhafaza eden budur. Kim de evlenmeye güç yetiremezse, oruca devam etsin. Zira oruç, onun için bir kalkandır.” (Buhaıî, Nikâh 2-3; Müslim, Nikâh 1, 3)
Peygamber (sav), bir başka hadislerinde ise şöyle buyurmuşlardır:
“Ey insanlar! Çok seven ve çok doğuran kadınlarla evlenin. Zira ben (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.” (Ebu Davud, Nikâh 4)
Resûlullah (sav)’m hadislerinde de görüldüğü gibi, çocuk doğurmak teşvik edilmekte ve doğurgan kadınlarla evlenilmesi tavsiye edilmektedir. Geçerli bir mazereti olmaksızın çocuk doğurmaktan kaçınmak doğru değildir.