Kadın Erkek Eşitliği -2

By | 22 Ekim 2014

Kadın Ve Erkeklerin İç İçe Yürümeleri İbadet Etmeleri HaramdırKadın da kötülük yaparsa günah, hayır yaparsa sevap alır, erkek de. Dua ederse Allah ona da “icabet” eder. Demek ki, kadm, cennete ya da cehenneme gitmekte de erkekten farklı değildir.
Dünyada iken iş başarırsa kazanç, suç işlerse ceza bulur. Ticarethanesi varsa kadın olduğu için kazanç oranı düşük olmadığı gibi, meşru bir iş görüyorsa kadın olduğu için ücreti de düşük olmaz. Tersine bazı suçlarda kadm erkeğe göre daha az ceza görür.
İnsanlar arasındaki saygınlık ve hürmette, erkeklerden geri değil, aksine bazı hallerde ileridir. “İnsanlar içerisinde iyilik ve hürmet yapmama en lâyık olan kimdir?” diye soran sahabiye Efendimiz, “annendir” cevabını vermiş ve arkasından, “sonra kimdir?” diye iki defa daha tekrarlanan bu soruya, “annendir” dedikten sonra, dördüncüde “babandır” buyurmuştur. Halk arasında, “Namazda iken, babanın çağırması halinde namaz bozulmaz ama annenin çağırması halinde namaz bozulur ve ona cevap verilir.” sözünün aslı var mıdır bilmiyorum ama, dinî bir düşünceden kaynaklandığı açıktır. “Ana gibi yâr olmaz” atasözümüz herhalde kadını küçültüyor değildir.
Demek ki, yaratılışta, Allah’a kul olmakta, ibadette, duada, suç ve cezada, yani kullukta, hürmet ve saygınlıkta, kısaca insan oluşta kadınla erkek arasında fark yoktur.