İstihâre Namazı Nedir?

By | 10 Ağustos 2015

istihare-namazi-nedir-2Yapılacak herhangi bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için manevî bir işârete nâil olmak isteyen kimse gece yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar ve abdestli olarak yatar. Bu namaza istihâre namazı denir. Bu sünnettir. Peygamberimiz (S.A.V.) ashâb-ı kirâma istihâre namazını tâlim buyurmuşlardır (öğretmişlerdir). Böyle bir durumda istihâre namazını kılmak mümkün olmazsa yalnız istihâre duâsı ile iktifâ edilir. Yâni yalnız istihâre duâsını okur, yatar.