İnşirah Sûresi

By | 7 Ağustos 2015

insirah-suresi-2Okunuşu: Bismillâhir’Rahmârıir’Rahiym Elem neşrah leke sadrak [1]. Ve veda’nâ anke vizrak [2]. Elleziy enkada zahrak [3]. Ve rafa’nâ leke zikrak [4], Feinne me’al’usri yüsrâ [5]. İrme ma’alusri yüsrâ [6]. Feizâ ferağte fensab [7]. Ve ilâ rabbike ferğâb [8]. Ma’nâsı: “(Ey Resûlüm!) Senin göğsünü genişletmedik mi? Senden yükünü hafifletip kaldırmadık mı? O, (yük) sırtını ezmekteydi. Senin şanını yükseltmedik mi?. Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. Şüphesiz ki, her güçlükle beraber bir kolaylık var… Artık “Ey Resûlüm!” boş kaldın mı hemen çalış. Ve (her işinde) ancak Rabbma sarıl (ve ona yalvar ona yalvar, ona ibâdet et).”