İman Nedir ve Çeşitleri

By | 4 Temmuz 2015

iman-nedir-ve-cesitleri    İmanın lügat manası mutlak tasdiktir. Yani, “bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak” demektir. İman’ın ıstılahı manası ise, “Allah (cc)’m varlığına ve birliğine iman edip, Hz. Muhammed’in (sav) Onun rasûlü olduğunu ve bildirdiği şeylerin tümünün doğruluğunu kalp ile tasdik etmek”tir.
İmanın aslı, kalp ile tasdik olmakla birlikte, bir engel bulunmadığı takdirde kalp ile tasdik edilenleri dil ile de ikrar etmek gerekir. Zira, dil ile ikrarda bulunmayan bir kimsenin durumu, diğer insanlar tarafından bilinemez. Kendisine dünyada müslüman muamelesi yapılması için, diliyle de ikrar etmesi lazımdır. Cemaatle namaz kılmak da dil ile ikrar sayılır. Çünkü cemaatle namaz kılmak, iman ve tasdik için açık bir hüccettir.
Dil ile ikrar, her ne kadar kalp ile tasdik gibi temel bir rükün değilse de ona tabi olup onun tamamlayıcısı durumunda bulunan bir rükündür. Bunların yanı- sıra da namaz, oruç ve diğer ibadetlerin yapılması gerekir. Zira onları tasdik etmenin gereği budur.
Herhangi bir şekilde dinden çıkması için zorlanması durumunda, kalbindeki imanını değiştirmedikçe yalnızca diliyle inkâr eden bir müslüman iman dairesinden çıkmaz. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:
“Her kim imanının ardından Allah’a küfrederse; -kalbi iman ile mutmain olduğu halde inkâra zorlanan hariç- küfre sinesini açan kimselerin üzerine Allah’tan bir gazap iner ve onlara büyük bir azap vardır.” (Nahl, 16/106)
İcmali ve Tafsili İman
İcmal! iman, “Hz. Muhammed’ın (sav) bildirdiği şeylerin tümüne, ayrıntılarına girmeden topluca inanmak”tır. Yani bir kimse, La ilahe illallah Muhammedi’m Rasûlullah (Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed de O’nun peygamberidir) derse iman dairesine girmiş olur.
Tafsili iman ise, “iman esaslarını, dinin hükümlerini ayrıntılarıyla öğrenip tasdik etmek” demektir.