Ensar-Muhacir Kardeşliği

By | 5 Temmuz 2015

ensar-muhacir-kardesligi   Hicret edenlere “muhacir”, onlara yardım edenlere de “ensar” denir. Medineliler, yani ensar, tarihte görülmemiş bir kardeşlik örneği göstererek muhacir­lere çok yardım ettiler. Her şeylerini onlarla paylaştılar. Dünya tarihinde birbir­lerini ensar ve muhacir gibi seven bir topluluk görülmemiştir.

Mallarını-mülklerini Mekke’de bırakan, inançları için yurtlarına göç edenle­re; Medineliler çok iyi baktılar. Onları evlerinde barındırdılar, yemeklerini on­larla paylaştılar.Peygamberimiz (sav), muhacirlerden her birini, ensardan biriyle kardeş ilan etti. Bu kardeşlik kan kardeşliğinden daha kuvvetliydi.