Dört Mezhebe Göre Vedia

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-vedia- Vedia teşvik edilmiş ibadetlerdendir.Vedia olarak bırakılan eşyayı korumakta sevap vardır. Böyle olan eşya bırakılan kişinin kusurundan kaynaklanmadıkça, telef olması halinde, yanına bırakılan kişi tarafından ödenmesi gerekmez. Telef olmak ve geri verilmek hususlarında yeminle birlikte vedianın bırakıldığı kişinin sözü kabul edilir. Bu hususlarda mezhep imamları ittifak etmişlerdir.

- Vedia olarak bırakılan eşyayı belgeye dayalı olarak alan kimsenin eşyayı geri verme hususundaki sözü belgeye dayalı mı kabul edilir? Bu hususta ihtilaf vardır:

Malikî mezhebine görebelgesiz kabul edilmez. Diğer üç mezhebe göre belgesiz kabul edilir.

- Bir kimse, bir şahsa vedia olarak dirhem ve dinarlar bıraksa, paraların bırakıldığı kimse bunları telef etse veya harcasa, daha sonra paraların benzerini muhafaza edildiği yere bıraksa, bundan sonra (tekrar) bu paralar da telef olsa, ancak bu telefte onun bir rolü olmasa Malik’e göre ödeme gerekmez. Zira Malik’e göre vedia olarak (bir kimseye bırakılan) dirhem veya dinar veya buğday benzerleri ile birbirinden ayrılmayacak şekilde karışa bu durumda telef halinde o kimseye vediayı ödemek gerekmez.
Ebu Hanife’ye göre şayet vediayı (muhafaza yerine) aynısını iade ederek koyduysa, sonraki telefden dolayı bir ödeme yapmaz. Fakat benzerini koyduysa ödeme vazifesi ondan düşmez.
Şafiî ye göre ister aynını ister benzerini koymuş olsun her hal ve durumda ödeme vazifesi ondan düşmez.