Dört Mezhebe Göre Şirket – Ortaklık – 2

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-sirket-ortaklik-2- Bedenen çalışmak suretiyle kurulan ortaklık aynı sanat ve aynı yerde ortak çalışmak üzere Maiikî ve Hanbelî mezheplerine göre caizdir.
Hanefî mezhebine göre ise, sanat ve yer ayrı ayrı olsa da bu tür bir şirket caizdir. Hanbelî mezhebinde her şeyde bu şirket caiz ise de Şafiî mezhebine göre bu şirket batıldır.

-Vücuh (itibar üzerine kurulan) şirket: Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre caizdir.
Bu şirketin durumu şudur: Ortakların sermayesi yoktur. Ortakların her biri diğerine:“(İtibarımıza dayalı olarak) ne alırsak borcumuzdur ve şirketin malıdır. Kâr da aramızda ortaktır” der. Malik ve Şafi î’ye göre bu şirket batıldır.
- Şafiî’ye göre (bu şirketlerden) yalnız inan şirketi sahihtir. Şu şartla ki, sermaye aynı çeşitten olacaktır. Ortakların malı birbirine öyle karışacaktır ki biri diğerinden ayrılamasın ve (hangi malın kimin olduğu) tanınamasın. Sermaye payının eşit olması şart değildir. Sermaye eşit olup ortaklardan biri diğerinden fazla kâr şartını ileri sürerse şirket Maliki ve Şafiî’ye göre fasittir. Ebu Hanife’ye göre bu caizdir. İsterse bu şartı ileri süren ortak ticarete yeni başlayan ve çok çalışan biri olsun.