Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 11

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-11- Mezhep imamları cumanın gerçekleşmesi için iki hutbe (birinci ve ikinci hutbe)nin şart olduğunda ittifak etmişlerdir. Kendisinden önce iki hutbe okunmayan cuma namazı sahih değildir.
Hasan-ı Basrî’ye göre bu iki hutbe sünnettir. Adet olduğu üzere hutbe denilebilecek kadar beş rüknü içine alacak bir hutbe olması kesinlikle gereklidir. Bu rükünler şunlardır:

a – Allah’a hamd-ü sena etmek,

b – Peygamber’e salat-ü selam getirmek,

c – Takva tavsiyesinde bulunmak,

d – Kur’an’dan bir âyet okumak,

e – Müslümanlara dua etmek.

Bu sayılanlar Şafiî’ye göredir. Ebu Hanife’ye göre hutbe okuyan kimse “Sübhanellah” veya “La ilahe illallah’’ derse hutbe olarak yeteri id ir. Şayet “El hamdü lillah” deyip (minberden) inse kafi gelir, başka şeyler (söylemesine veya okumasına) ihtiyaç yoktur. Bu hususta iki öğrencisi Ebu Hanife’ye muhalefet edip şöyle demişlerdir:
“Adet olarak hutbe adı verilecek kadar sözün söylenmesi mutlaka gereklidir.”
Malikî’ye göre iki rivayet vardır: Birisi Ebu Hanife’nin görüşü gibi, diğeri talebelerininki gibidir. Ki hutbenin ehemmiyeti olan kelimelerden meydana gelmesi gerekir.