Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 7

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-7- İmama uyan kimse özürsüz de olsa imamından ayrılmaya niyet etse, Şafiî mezhebinde tercih edilen görüşe göre namazı batıl olmaz. Ahmed b. Hanbel de böyle demiştir. Malikî ve Hanefî’de ise bu durumda namaz bozulur.
- Mezhep imamları saflar arasında yol ve nehir bulunmayacak şekilde safların bitişik olması durumunda imama uymanın sahih olduğunda ittifak etmişlerdir.

İmamla ona uyan arasında yol veya nehir olduğu takdirde Malikî ve Şafiî mezhebine göre yine sahihtir. Hanefî mezhebine göre sahih değildir.

- Bir kimse (camiye bitişik) evinde imama uysa, evden safların görünmesine engel olan bir şey varsa, Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde imama uymak sahih olmaz. Hanefî’de meşhur olan rivayete göre sahih olur.