Dört Mezhebe Göre Bayram Namazı – 3

By | 31 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-bayram-namazi-3- Tekbirlerin kıraatten önce mi sonra mı olacağı hususunda da ihtilaf edilmiştir:
Malikî ve Şafiî ‘de her iki rekâtteki tekbirler de kıraatten önce alınır.
Hanefî’de tekbirler birinci rekâtte kıraatten önce, ikinci rekâtte ise kıraatten sonra alınır.
Hanbelî’de ise yukarıdaki her iki görüşe de uyan iki rivayet vardır:

- Tekbirlerde ellerin kaldırılmasında ittifak etmişlerdir. Ancak Malikî’de el kaldırmanın sadece iftitah tekbirinde olacağına dair bir rivayet vardır.

- Bayram namazını cemaatle kılmayanın durumu nedir?
Ebu Hanife ve Malik’e göre bayram namazı geçmişse kaza edilmez. Hanbelî’ye göre yalnız olarak kaza edilir. Şafiî’de ise her iki görüşe de uyan iki rivayet varsa da bunların en sahih olanı tek başına kaza edilmesidir.
(Kaza edilir görüşünde olanlar) nasıl kaza edileceğinde ihtilaf etmişlerdir:
Ahmed b. Hanbel’den meşhur rivayete ve Hanbelî alimlerince tercih edilen görüşe göre öğle namazı gibi dört rekât olarak kaza edilir. Şafi î’ye göre imamla kılındığında olduğu gibi iki rekât olarak kaza edilir. Hanbelî’de bu rivayet de vardır. Hanbelî’de üçüncü bir rivayet olup, o da, bayramı kaza edecek kimsenin serbest olup dilerse iki, dilerse dört rekât kılmasıdır.