Doğru ve Düzgün Okumayı Geliştirmek (Tecvitli Okuma)

By | 23 Nisan 2015

Doğru ve Düzgün Okumayı Geliştirmek (Tecvitli Okuma)Doğru ve Düzgün Okumayı Geliştirmek (Tecvitli Okuma)

Kur’an’ı doğru, tecvitli ve güzel okumayı çabuk kavrama­nın en önemli yolu olabildiğince fazla talim çalışması yapmak­la ve hocayı iyi dinlemekle mümkündür.

Kur’an kıraatinin bir hocadan veya üstattan talim edilmesi şarttır. Bu sebeple öğreticinin sınıfta talim üzere çokça okuması ve çocukların de çokça tekrar etmesi gerekir. Hocanın okuyu­şunu, ağız ve dudak hareketlerini çocuklar pür dikkat takip et­melidir. Hoca ayetleri kısa çocukların kavrayabileceği kadar kı­sa bölümler halinde hatta bazen kelime kelime okumalıdır. Bu Şekilde hoca, aynı bölümü birkaç defa okumalı; çocuk hoca­nın ilk okuyuşunu dinlerken Mushafa, ikinci okuyuşta hoca­sına dikkatle bakmalı, üçüncü okumayı da kendisi yapmalıdır.

E-Tecvit Öğretimi

Kur’an-ı Kerim’i tecvitli olarak okumak ve okutmak bir Kur’an hocasının üzerinde durması gereken en önemli husustur. Lâkin küçüklere bu konuyu bir büyük gibi belletemezsek de birkaç yöntemi denemekten de geri durmayacağız. Aynca tecvitli yasin cüzlerinden veya Kur’an-ı Kerimlerden de fay­dalanabiliriz. Aslında bu çalışmalarda her tecvit kaidesini işle­yeni bir cüz veya Kur’an-ı değil de biraz sade olanlarını tercih etmeliyiz. Çünkü 9-10 değişik renk uygulaması çocuğun zih­nini kanştırabilir.

Öğretilen tecvit kuralıyla ilgili örnekler verilir ve uygula­ması yapılır. Tahtaya yazılan örnekler veya yansıtılan Kur’an sayfası üzerinde de çocukların tecvitli olarak okuması istenir.

Anlatılan tecvit konularıyla ilgili sınıfta Kur’an-ı Kerim’den örnekler buldurulur. Bulunan örnekler hoca tarafından okunur. Çocuklardan de okumaları istenir. Bir sonraki ders için yeni ör­neklerin bulunması, yazılması ve sınıfta okunması ödev ola­rak istenebilir.