Definelerin Zekâtı Ne Kadardır?

By | 12 Mayıs 2015

definelerin-zekati-ne-kadardir   Defineler;
a) İslâm definesi,
b) Cahiliye definesi, ve
c) Şüpheli define olmak üzere üç kısımdır.
İslâm definesi
Bu, üzerinde İslâm nişanı, tevhid kelimesi gibi bir alamet bulunan para ve eşyalara verilen isimdir. Bunlar, yitik eşya hükmünde olduğundan, bunları bulanlar, fakir iseler kendilerine harcarlar, fakir değillerse ya fakirlere ya da İslâm devletine verirler.
Cahiliye definesi
Üzerinde put resmi gibi cahiliye devrine ait nişan ve alamet bulunan gömülü para ve eşyalardır. Bunların 1/5’i İslâm devletine verilir. Geriye kalan kısmı ise bulunduğu arazinin sahibine, arazi sahipsizse bulana ait olur.
Dağ ve sahra gibi, kimsenin mülkü olmayan yerlerde bulunan bu tür definelerin de 1/5’i devlete, geriye kalan kısmı ise bulana ait olur. Bulan kişinin zım- m! olması sonucu değiştirmez.
Şüpheli defineler
Üzerinde özel bir alâmet bulunmayan, müslümanlaramı gayr-ı müslimlere- mi ait olduğu bilinemeyen gömülü para ve eşyalara verilen isimdir. Bunlar, bir görüşe göre, cahiliye definesi hükmündedir, diğer bir görüşe göreyse, yitik eşya hükmündedir.Denizlerden çıkarılan incilerden, madenî paralardan, anberlerden ve balıklardan zekât olarak -İmam-ı Azam ile İmam Muhammed’e göre- birşey alınmaz. Fakat İmam Ebu Yusuf a göre, denizden çıkarılan madenî paralardan, incilerden ve anberden 1/5 nisbetinde hisse alınır.