Çocuğunuza Aksırana Teşmitte Bulunmayı Öğretin

By | 15 Nisan 2015

cocugunuza-aksirana-tesmitte-bulunmayi-ogretin     Teşmit, aksırdıklarında hamdeden Müslümanların bizim üzerimizdeki haklarıdır.
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Sizden biri aksırınca Elhamdülillah desin. Bunu duyan kimse de Yerhamiikellah (Allah’ın rahmeti üzerinize olsun) desin. O da Yehdîkümullahü ve yuslihu baleküm (Allah size hidayet etsin (hidayette daim kılsın) ve halinizi düzeltsin) desi.”
Çocuğa aksırma âdabı, aksırdığında elhamdülillah demesi, başkası aksırdığında ve elhamdülillah dediğinde, ona Yerhamükellah diyerek teşmitte bulunması öğretilmelidir.
P.nes (r.a.) şöyle anlattı:
İki kişi Peygamber’in yanında aksırdı. Peygamber (s.a.s.) onlardan birine “Yerhamükellâh” dedi, diğerine demedi. Kendisine “Yerhamükellâh” demediği kişi:
“Bu aksırdı, ona yerhamükellah dediniz; ben aksırdım, bana söylemedim” deyince Allah Rasûlü (s.a.s.):
“O kişi «Elhamdülillah» dedi, sen demedin, buyurdu.”
“Ebû Bürde bir gün Ebû Musa’nın yanına gitmişti. O, bir evde misafirdi Bir ara Ebû Bürde aksırdı, Ebû Musa ona teşmit etmedi. Abbas’ın oğlu Fazl’ın annesi aksırdığında ona teşmit etti. Ebû Bürde bu durumu annesine haber verdi. Bunun üzerine annesi, Ebû Musa’ya çıkışıp kendi oğlu aksırdığında ona teşmit etmediğini, Fazl’ın annesi aksırınca ona teşmitte bulunduğunu söyledi.
Buna karşı Ebû Musa, ona Peygamber’imizin: “Sizden birisi aksırdığında Allah’a hamd ederse ona teşmit ediniz. Eğer Allah’a hamd etmezse, ona teşmit etmeyiniz” buyurduğunu nakletti.”