Allah, Peygamber Efendimizi Koruyordu

By | 14 Ağustos 2015

allah-peygamber-efendimizi-koruyorduYüce Allah, işte böylesine O’nu koruyor ve vereceği görevler için yetiştiriyordu: “Rabbim, bana edebi (ter- biyeyi-ahlakı) güzel bir tarzda öğretti”6 sözleri de bu gerçeğin ifadesi olmalı.
Hayatı böylesine kötülük ve yanlışlardan korunmuşken ve tertemiz yaşantısını bildikleri halde Mekkeliler, O’nu Peygamber olduktan sonra bir çok yanlış ve haksız şeyle itham etmeye yeltenmişlerdi. Eğer böyle olmasaydı acaba neler neler söyleyeceklerdi. Örneğin, hâşâ Peygamber Efendimizin ağzından bir kere dahi olsa doğru olmayan bir söz duymuş olsalardı, kıyameti koparacak ve; “Sen zaten Peygamberliğinden önce de yanlış şeyler söylemiş ve yapmıştın” diyeceklerdi.
Peygamberliğinden sonra, azılı düşmanları düşmanlık, kin ve kıskançlıklarından dolayı O’na, “Mecnun (deli)”, “Sihirbaz”, “Kahin (gaybtan haber veren)” gibi ve benzeri if- tira ve yakıştırmalarda bulundular. Ama • ula “biz senden yalan bir söz duyduk veya bir haksızlığını, yanlışını gördük” diyemediler, diyemezlerdi. Tam aksine O’nun Peygamberliğinden önce de tertemiz bir bayat yaşadığını söylemekten başka bir şey diyememişlerdir.. Hatta O’na (sav), en güvenilir insan anlamında “el- Emin” demişlerdir. Bu nedenledir ki O’na inanmayan insaf ehli düşünür ve araştırmacılar da bu hakkın teslimini bir vefa borcu bilmişlerdir.