Yüz Çevirmek

By | 19 Şubat 2014

yüz çevirmek

Yüz Çevirmek İle İlgili Ayet: “Kim Resul’e itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.”

(Nisa; 80)

Yüz Çevirmek İle İlgili Hadis: “Pahalanması için, kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklar­sa, o, Allah’tan yüz çevirmiştir, Allah da ondan yüz çevirmiştir.”

(İbnu Ömer)

Yüz Çevirmek İle İlgili Hikâye:

En Yüksek Bina

Bir gün Resûlullah (sav) yanında biz olduğumuz halde (gezintiye) çık­tı. Derken, etrafındaki binalara rağmen (daha yüksek olduğu için) sivri­len bir kubbe gördü: “Bu da ne?” diye sordu. “Ensardan falancaya ait” dendi. Resûlullah (sav) sükût buyurdu, ancak binaya karşı içinden hoş­nutsuz olmuştu.

Bir müddet sonra, sahibi geldi. Hz. Peygamber’e (sav) cemaatin için­de selam verdi. Resûlullah (sav) yüzünü çevirdi ve selamını almadı. Tekrar tekrar selam verdi ise de aynı şekilde davranarak selamını al­madı. Adam anladı ki Resûlullah (sav) kendisine kızgındır ve yüz çe­virmektedir.

Durumu arkadaşlarına açarak: “Allah’a kasem olsun, Resûlullah’ın (sav) bakışını iyi bulmuyorum. Hakkımda ne olup bitti, bilemiyorum da!” dedi. Kendisine: “Gezinirken kubbeni gördü. ‘Bu kimin?’ dedi. Sana ait olduğu­nu haber verdik” dediler. Adam hemen dönüp, kubbesini yıktı, öyle ki yer­le bir etti.

Resûlullah (sav) bir başka gün yine gezintiye çıktı. Kubbeyi göreme­yince: “Kubbeye ne oldu?” diye sordu. Kubbe sahibiyle olup biten geliş­meler haber verildi. Bunun üzerine Resûlullah (sav) “Bilin ki, zaruri ol­mayan her bina, sahibine bir vebaldir” buyurdu.