Tavaf ‘ın 7. Şavt ‘ında Okunacak Dua

By | 17 Şubat 2014

Tavaf ‘ın 7. Şavt ‘ında Okunacak Dua Arapçası

tavafın 7.şavtın da okunan dua

 

Tavaf ‘ın 7. Şavt ‘ında Okunacak Dua Anlamı

Bismillahi Allahü ekber!

Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım. Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce azamet sahibi Allah’a aittir.

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde bize çıkış yolunu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz gerçekten sana yöneldik.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, iyilerle birlikte cennete koy.

Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

Tavaf ‘ın 7. Şavt ‘ında Okunacak Dua bu şekilde edilmektedir.